Project VII (1e helft 2020)

Deelname avondconcert Slag om Altena op 13 juni 2020 met JA! en Altena Brass 

Een jaar geleden werd de Slag om Altena nagespeeld werd. Als onderdeel van Altena Bruist, een cultureel initiatief van de voormalige drie gemeentes om de nieuwe fusie te vieren, konden bezoekers terug naar de middeleeuwen. Onder het mom van de oude middeleeuwse gemeente Altena die de nieuwe gemeente Altena verwelkomt was er een groot middeleeuws festijn op de plek van het voormalige Slot Altena.

Bezoekers konden kon daar zien hoe er geleefd en gewerkt werd in de middeleeuwen, genieten van de verschillende paarden- en vogelshows en nog tal van andere activiteiten. Tijdens het hoogtepunt speelde acteurs ook de Slag om Altena na, een belegering van Slot Altena in 1393, toen precies 625 jaar geleden.

Terug in 2020
Het festival zou in de eerste plaats eenmalig zijn vanwege de speciale gebeurtenis van de fusie en het jubileum. Maar dankzij de positieve reacties van bezoekers en de betrokkenen is de organisatie toch gaan nadenken over een volgende editie. Nog maanden na het festival kregen ze berichten van bezoekers en de destijds aanwezige middeleeuwers die het een geslaagd weekend vonden. 

Dit jaar vindt de slag om Altena plaats in het kader van de 'Canon van Altena', een reeks historische gebeurtenissen die de geschiedenis van Altena weergeven.  

De organisatie van de Slag om Altena heeft het plan opgevat om in de avond, op 13 juni, een concert te laten verzorgen op locatie Slot Altena. Wat voor een mooiere ambiance kun je je bedenken dan te spelen te midden van de historische tenten waar de kampvuren branden, met de historische heuvel waar ooit Slot Altena heeft gestaan op de achtergrond. 

Jeugdfanfare Altena zal dit avondconcert samen met Altena Brass verzorgen.

De oorlog tussen Albrecht van Beieren en Willem van Oostervant

Op een gure nacht in september 1393 wordt er een dubbele sluipmoord gepleegd in de grafelijke residentie in Den Haag, de slachtoffers zijn Aleid van Poelgeest, de maitresse van graaf Albrecht van Beieren, en zijn hofmaarschalk Willem Cuser. Op het eerste gezicht leek het motief persoonlijke rancune tegen de positie van de jonkvrouw van Poelgeest, maar al snel werd de zaak gepolitiseerd en in de sfeer van de Hoekse en Kabeljauwse twisten getrokken die het graafschap Holland in de tweede helft van de veertiende eeuw regelmatig verscheurden. Hoe de vork ook precies in de steel zat de Kabeljauwse 'partij', die de touwtjes in handen had en werd geleid door de machtige edelman Jan van Arkel, zag (of construeerde?) een Hoeks complot achter het incident, waarna de Hoeken openlijk en met veel geweld werden vervolgd. Op dat moment nam Willem van Oostervant, de oudste zoon van de graaf en namens hem gouverneur van Henegouwen, het op voor de Hoeken. Vader Albrecht reageerde furieus en ontnam zijn opstandige zoon het stadhouderschap van Henegouwen, met de rijke hulpbronnen in geld en (militaire) mankracht die daarbij hoorden. Oostervant ondernam toen een wanhoopsoffensief door zijn belangrijkste kasteel op het grondgebied van het graafschap Holland, het slot Altena bij Muilkerk (Dussen), te versterken om van daaruit Hoekse ballingen steun te geven en het gezag van zijn vader te tarten. Deze liet dat echter niet over zijn kant gaan en sloeg in juli 1393 met een grote troepenmacht het beleg voor Altena. Nu dreigde de zaak uit de hand te lopen en was er alle aanleiding voor diplomatieke bemiddeling. Op 11 juli wisten de gezanten een tijdelijk staakt-het vuren in de wacht te slepen, na 2 weken belegering. Deze leidt uiteindelijk tot een overgave van Willem van Oostervant, waarbij vader Albrecht hem ruimhartelijk zijn bezittingen laat behouden. Willem zal zich later compleet verzoenen met zijn vader en uiteindelijk zelf ook vader worden, van Jacoba van Beieren.