Project VIII (a) on the way to WMC, (b) WMC

Wereld Muziek Concours (WMC)

Op 17 juli a.s. nemen we deel aan het WMC in Kerkrade.

Het WMC is vooral een muzikaal feest. Het festival, dat sinds 1951 iedere vier jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een ontmoetingsplek waar muzikanten en bezoekers met uiteenlopende achtergronden elkaar treffen en waar culturen samenkomen om in gezamenlijkheid muziek te maken. Het WMC biedt een platform voor een concours op wereldniveau, maar staat vooral voor verbinding tussen mensen, voor waardevolle cross-overs in de blaasmuziek en voor interessante muzikale experimenten.

Deelname aan dit wereld-evenement vereist een goede voorbereiding.

Voor de 3e divisie staat een speeltijd van 25-30 minuten voorgeschreven (incl. changementen).

JA! gaat naast het verplichte werk van Marco Pütz, Frames of Mind*, ook Chase The Sun van Rob Wiffin en Spirit of Moravia van Thomas Bergersen ten gehore brengen. Ten slotte nog een vierde compositie, Solitary Prayer van Marco Pütz, waarbij een van onze orkestleden de kans krijgt om dit solowerk te spelen met begeleiding van het orkest. Dit alles op het grote podium van de prestigieuze Rodahal in Kerkrade.

Naast de tutti-repetities zullen er ook sectierepetities met vakdocenten plaatsvinden. Een repetitie met dirigent Erik van de Kolk, die bekend is met de werken van componist Marco Pütz, twee repetities met dirigent Sander Teepen, een dirigent van professionele symfonieorkesten, waarbij gewerkt wordt met een hele andere bezetting, repertoire en aanpas. Door twee repetities met hem te werken krijgt het orkest nieuwe inzichten en invalshoeken om het eigen repertoire te benaderen en zo nieuwe muzikale wegen te ontdekken. Onze solist gaat enkele lessen volgen bij de Nederlandse euphonium virtuoos Robbert Vos. Solitary Prayer is eind 2013 geschreven op zijn verzoek.

* Frames of Mind is begin 2021 gecomponeerd in opdracht van Stichting CRON / WMC 2022 (NL). De compositie is het verplichte werk in de 3e divisie fanfare op het WMC van 2022. Marco Pütz heeft gepoogd een compositie te schrijven die enerzijds beantwoordt aan de gewenste criteria van een verplicht werk, maar anderzijds ook verschilt van de gebruikelijke, typische verplichte werken. Kenmerkend voor het hele stuk (op een heel vrij middengedeelte na) is een gestaag oplopend tempo.