Wie kan er mee doen?

Jeugdfanfare Altena (JA!) is er voor alle enthousiaste jonge en jeugdige musici die voldoen aan de volgende criteria:

- Op zaterdagmiddag van 17.00 - 19.30 uur kunnen repeteren. Mogelijk zijn er incidentele repetities op zondag ivm activiteiten van eigen muziekverenigingen, maar dit is altijd in overleg.
Gedurende het project wordt zo veel mogelijk elke week gerepeteerd. Buiten projecten worden geen repetities gepland

- Zelf een muziekinstrument hebben

- De te spelen werken thuis instuderen en goed voorbereid op de repetities verschijnen

- De projecten zijn allemaal kortlopend en daarom is de meest ideale situatie dat iedere muzikant 100% van de repetities en concerten die binnen dat project vallen aanwezig is. Hierdoor kan goed met een voltallig orkest worden gerepeteerd en dat is voor iedereen leuker!
Wanneer vooraf al bekend is dat een repetitie wordt gemist, kan dit worden aangeven op het inschrijfformulier.
Wanneer het door omstandigheden tijdens het project niet lukt bij een repetitie aanwezig te zijn moet de deelnemer zich afmelden bij het projectbestuur

- De kosten voor elk project van JA!, hoe groot of klein, zijn €30,-. Na betaling krijg je een inlogcode voor de deelnemerspagina op de website waar je alle informatie en muziek kunt vinden.
Dit bedrag dient uiterlijk voor aanvang van het desbetreffende project te zijn betaald op rekeningnummer NL49 RABO 0316548391 t.n.v. Stichting Jeugd en Muziek Altena.

Uitsluiting

Wanneer aan één van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt JA! zich het recht voor om muzikanten tijdens de duur van het project uit te sluiten van verdere deelname. Het uitsluiten van deelname is een besluit dat enkel door het projectbestuur van kan worden genomen. Hierbij vervalt het recht op restitutie van de deelnemersbijdrage.